เสื้อธาตุ #Cherium by #Cherodinger

Coming Soon!! New T-Shirt
ตุลาคม 29, 2017
CherprangBNK48 ,เฌอปราง,Cherodinger T-SHIrT
[ประกาศ] เสื้อ #CHERODINGER 3.0 มาแล้ว
มกราคม 29, 2018

ปิดการจัดจำหน่ายแล้วครับสิ้นสุดการรอคอย
บัดนี้ได้เวลาอันเหมาะ
เสื้อธาตุ #Cherium ได้พร้อมให้ท่านสั่งจองแล้ว
ในราคาอันเหมาะสม

.
“เหมาะสำหรับ ”
ผู้ที่ต้องการใส่จับมือไปพบ โอชิของท่านในวัน ที่ 18 นี้
ขอเชิญ ลั่นได้
.
เราต่างเป็นธาตุ(ทาส) น้อง ๆ สักคนทั้งนนั้นแหละครับ

Tanoshi-Dakami-KhonDD

กำหนด ปิิดล็อต

16-17 พฤศจิกายน 2560 23:48

23-24 พฤศจิกายน 2560 23:48
30/11 -1 ธันวาคม  2560 23:48
7-8 ธันวาคม  2560 23:48
14-15 ธันวาคม  2560 23:48

.

.


.
ฟอร์ม สั่งเสื้อ ธาตุ รุ่น “ตันโอชิ”
https://goo.gl/forms/PvnbbBYbrjchicAf2

.

.

.

เสื้อธาตุ,อาจารย์เจษ
รุ่น “ธาตุ(คู่)แท้”

https://goo.gl/forms/V0naB0F6c0O5fwww1

.
.

.
ฟอร์ม สั่งเสื้อ ธาตุ รุ่น “รุ่นคน ดี ดี ธาตุ รักนี้ไม่จำกัด”
https://goo.gl/forms/eRUWUyjXWzFKlZTH3

Comments are closed.