ห้องสมุด เฌอปราง 2

Me and My Cats Fan Meeting
พฤศจิกายน 16, 2019
ห้องสมุดเฌอปราง 3
มกราคม 29, 2021

ห้องสมุดเฌอปราง2 .งวดนี้ชาวบ้าน ต. สระลงเรือได้ร่วมใจกันสร้างห้องสมุด ได้สำเร็จแล้ว แต่ยังขาดแคลนหนังสืออยู่.

โรงเรียนเมตตาจิตต ม.4 ต.สระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

https://web.facebook.com/CherprangFC/posts/2429906077041808
https://web.facebook.com/Cherodinger/posts/577526222812194

*** รูปจะอัพเดทภายหลัง

Comments are closed.