Admin

ตุลาคม 11, 2017

Cover KFC version ชาว Cherodinger (เฌอโรดิงเจอร์) ด้วยนะครับ

คลิป Cover KFC version ชาว […]
กันยายน 27, 2017

Pre Order แท่งไฟ light stick

กันยายน 21, 2017

ป้องกัน: Preorder แท่งไฟ Cherodinger

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน
กันยายน 1, 2017

เนื้อเพลง BNK48

“BNK48” ร้องนำ […]